گفتگو با عشق گفتگو با عشق .

گفتگو با عشق

نگهداري از سيستم ترمز

معمولترين سرويس لازم براي ترمزها يا نگهداري از سيستم ترمز تعويض لنت ترمز مي‌باشد. لنتهاي ترمز معمولا داراي يك قطعه فلزي به نام سايش نما (نمايش دهنده ميزان سايش و فرسودگي) هستند. وقتي لنتها به اندازه كافي فرسوده شوند، در زمان گرفته شدن ترمز سايش نما با ديسك ترمز باعث تماس اين قطعه با ديسك ترمز شده و صداي سوت به گوش مي‌رسد كه از تماس قطعات فلزي(لنت و ديسك)حاصل مي‌شود.

بر روي نوعي از لنت‌هاي چرخ جلو يك فيش بصورت جاسازي شده در لنت، بين آخرين نقطه اتصال لنت و بدنه فلزي آن، شركت‌هاي سازنده لنت قرار داده اند كه وقتي لنت در آستانه تمام شدن قرار مي‌گيرد بوسيله آن يك چراغ در پشت آمپر به راننده هشدار مي‌دهد تا لنت‌ها را تعويض كند. در ضمن يك دريچه(فضاي خالي) بازديد در سيلندر ترمز ديسكي وجود دارد كه از طريق آن مي‌توانيد ميزان فرسودگي لنتهاي ترمز را مشاهده كنيد.

لنت ترمز تيگران

سيستم ترمز كاسه اي

ترمزهاي كاسه اي:

در ترمز كاسه اي ، كاسه ترمز به چرخ متصل است و همراه آن گردش مي‌كند. دو عدد كفشك آهني هلالي شكل كه لنت‌هاي ترمز بر روي آن كوبيده شده روي طبق ثابت محور نصب شده اند .در حالت عادي كه خودرو نياز به ترمز كردن ندارد كفشك‌ها به طوري تنظيم مي‌شوند كه فاصله كمي‌بين كاسه ي ترمز و لنت‌هاي روي كفشك وجود داشته باشد وقتي راننده پدال ترمز را مي‌فشارد فشار روغن در سيلندر اصلي افزايش يافته به سيلندر چرخ‌ها هدايت مي‌شود پيستون‌هاي داخل سيلندر چرخ در اثر فشار روغن از يكديگر دور شده كفشك‌هاي ترمز را به طرف كاسه ي ترمز حركت مي‌دهند در اثر نيروي وارد از لنت هر كاسه ي ترمز نيروي اصطكاك بين كاسه ترمز و لنت ايجاد مي‌شود و نتيجه ان ايجاد شتاب منفي در چرخ و متوقف كردن ان است .
علاوه بر نيروي هيدروليكي موثر بر كفشك‌هاي ترمز نيروي ديگري هم در ترمز‌ها ي كفشكي توليد مي‌شود كه عمل لنت‌هاي كفشكي است عمل خودكار در اثر  رخش كاسه و ثابت بودن لنت در هنگام (servo-action) خودكار ترمز كردن در كاسه ي ترمز بوجود مي‌ايد كفشك ترمز در يك نقطه از طبق ثابت و در نقطه اي ديگر به وسيله پيستون سيلندر چرخ به سمت كاسه ي ترمز فشرده مي‌شود به انتهاي قسمتي از كفشك ترمز كه در روي طبق ثابت است پاشنه و به قسمتي كه به وسيله ي پيستون سيلندر چرخ حركت مي‌كند پنجه گويند .

لنت ترمز

هر گاه جهت چرخش كاسه ي ترمز از طرف پنجه به طرف پاشنه كفشك باشد ان را كفشك محرك و هر گاه جهت چرخش كاسه ا ز طرف پاشنه به طرف پنجه باشد فشك را متحرك گويند پاشنه كفشك محرك در هنگام ترمز كردن مايل است قسمت پايين لنت را در كاسه ي ترمز فرو برده نيروي بسيار زيادي در نزديكي پاشنه ي لنت ايجاد مي‌شود.اين نيروي فرو رونده دركاسه ي ترمز نيروي اصطكاك نسبتا زيادي را در بين لنت و كاسه توليد مي‌كند و باعث شتاب منفي زيادي درچرخ مي‌گردد در كفشك متحرك جهت نيرو از طرف پاشنه به طرف پنجه بوده و باعث عقب راندن لنت از كاسه مي‌شود.

انواع كفشك بندي ترمز‌هاي كاسه اي :

كفشك بندي سيمپلكس
كفشك بندي دوپلكس
كفشك بندي سرو

?) كفشك بندي سيمپلكس

چندين نوع كفشك بندي سيمپلكس وجود دارد كه بر حسب نوع شناور يا ثابت بودن و نوع تكيه گاه پاشنه كفشك چرخشي يا لغزشي دسته بندي مي‌شود در كفشك‌هاي سيمپلكس ضريب مخصوص افزايش نيروي اصطكاك كفشك‌ها در حدود ? است كه قسمت بيشتر ضريب اصطكاك ايجادي در كفشك محرك و قسمت اندك ان در كفشك متحرك ايجا د مي‌شود بنابراين اختلاف نيرو ي بين دو كفشك خيلي زياد است بيشترين خوردگي لنت در كفشك محرك است و مقدار كمي‌از لنت متحرك ساييده مي‌شود به اين دليل گاهي لنت قسمت متحرك را نازك تر مي‌كوبند گاهي سيستم محرك لنت‌هاي كفشك از نوع گوه اي است و بعضي اوقات محرك بادامكي از محاسن سيستم بادامكي ساييدگي يكسان لنت‌ها در كفشك محرك و متحرك است زيرا بادامك محرك كفشك‌ها در محل ثابتي در روي طبق مستقر شده است و از معايب ان ميتوان قدرت زياد براي راه اندازي و استحكام زياد قطعات را نام برد زيرا نيروهاي نامساوي بر بادامك وارد مي‌شود.

لنت ترمز پژو تيگران

لنت ترمز پژو تيگران

?) كفشك بندي دوپلكس :

در اين نوع كفشك بندي دو پيستون به كار رفته است كه نتيجه ي ان محرك كردن هر دو كفشك جلو و عقب است.حسن ترمز دوپلكس توزيع يكسان نيرو در بين لنت‌ها محرك و متحرك است ساييدگي هر دو لنت برابر و ضريب C= افزايش نيرو نيز در ان ? مي‌باشد

?) كفشك بندي سرو 

از اين كفشك بندي در محور عقب كاميون‌هاي تجاري سبك استفاده مي‌شود اساسي ترين مزيت كفشك بندي سرو ان است كه نيروي تكيه گاهي)پاشنه اي ( فشك محرك به كفشك متحرك وارد مي‌شود و در نتيجه ضريب ? تن استفاده مي‌شود  مي‌رسد به اين دليل در اغلب كاميونهاي بيش از ? C= افزايش نيرو در ان به ? ترمز‌هاي كاسه اي در چرخهاي عقب اغلب اتومبيل‌هاي سواري و در خودروهاي سنگين (باري و مسافر بري) هم معمولا در همه ي چرخها كاربرد دارد.


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ساعت: ۰۷:۴۷:۵۵ توسط:صمن موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :